Användarnamn
Lösenord
glömt lösenordet?
Säkerhet & Miljö

Säkerhet
Beträffande säkerhet och miljökrav följer vi alla normer inom EU (CE-märkning) förutom de egna ställda kvalitets- och säkerhetskrav. Säkerhetsnormerna för leksaker följer ILKA noggrant och kontrollerar att dessa uppfylls. Förutom detta gör vi ett tillägg: ILKA:s egen erfarenhet, bedömning och erfarenheterna från barnens användade på förskolor och skolor av ILKA:s material. Erfarenheterna finns samlade på ILKA efter 30 års verksamhet med framtagning och försäljnig av material till barnens lek och utbildning på förskol/skola.

Läs mer om CE-märkning Klicka här

Miljö och klimat
Vår ambition är efter den senaste tidens klimatrapporter att aktivt och medvetet verka så att våra produkter (tillverkning, transporter mm) inte bidrar till miljöförstöringen. Vi har ett aktivt program för att tänka så att miljön sparas.
Att handla över internet är ett miljövänligt sätt att handla.

Barnens miljömedvetenhet
Det är viktigt att värna om naturen och miljön. ILKA har gett ut flera böcker där miljön sätts centralt. I Vännerna i Kungaskogen lär barnen förutom värdergrunder mycket om natur och hållbart. ILKAs bok "Jag och naturen" med tillhörande handledning riktar sig till 6-årsgrupper och ger barnen viktig kunskap om, samt känsla och respekt för naturen och vår miljö.
Musik från Wasa Music: "Var rädd om naturen" - barnvisa som tar upp aktsamhet om natur och miljö finns med i "Jag och naturen".

ILKAs allmänna miljöpolicy
Vi på ILKA som så många andra skräms av Klimathotet. Varje dag försvinner 16 arter - växter och djur - från jordklotet. Våra handlingar nu och vårt förhållningssätt till miljön styr hur världen ser ut i framtiden.

Vårt miljöprogram omfattar:
Att aktivt ta hänsyn till vid produktutveckling och produkturval att produkten är så miljövänlig som möjligt.
Miljövänlig emballering och kontorsmaterial som aktivt också återanvänds.
Välja samarbetspartners med miljöprogram.
Trädplantering i Afrika (klimatkompensering).
Välja färdsätt på resa med mindre miljöpåverkan.
Bilpark bestående av klassade miljöfordon. Vi använder bl a fordonsgas.
All el som används på ILKA kommer från vattenkraft.
Aktiv sortera våra sopor och lämna på miljöstationer.
Minska vår engerigiförbrukning.
Ta del av forskning och rapporter om miljön så att vi snabbt kan lära nya
sätt att förändra vår miljöpåverkan till det bättre.
Företaget gör inte långresor med flyg (en resa t ex till Thailand t/r är
lika med en tredjedels Co2 utsläpp (1.74 ton) ett helt år för en person i Sverige.)
Länkar:
http://data.worldbank.org/indicator utsläpp, världsbanken
http://www.carbonneutralcalculator.com/flightcalculator.aspx 
ILKA
Teater Vänner kungaskogen Laika