Användarnamn
Lösenord
glömt lösenordet?
Säkerhet & Miljö

Säkerhet
Vi följer alla normer inom EU (CE-märkning) förutom de egna högt ställda kvalitets- och säkerhetskraven. Säkerhetsnormerna för leksaker följer ILKA noggrant och kontrollerar att dessa uppfylls. Förutom detta gör vi ett tillägg: ILKA:s egen erfarenhet, bedömning och erfarenheterna från barnens användade på förskolor och skolor av ILKA:s material. Erfarenheterna finns samlade på ILKA efter 40 års verksamhet med framtagning och försäljning av material till barnens lek och utbildning på förskol/skola.

Läs mer om CE-märkning Klicka här

Miljö och klimat
Vår ambition är efter den senaste tidens klimatrapporter att aktivt och medvetet verka så att våra produkter (tillverkning, transporter mm) inte bidrar till miljöförstöringen. Vi har ett aktivt program för att handla så att miljön sparas.


Barnens miljömedvetenhet
Det är viktigt att värna om naturen och miljön. ILKA har gett ut flera böcker där miljön sätts centralt. I Vännerna i Kungaskogen lär barnen förutom värdergrunder mycket om natur och hållbart. ILKAs bok "Jag och naturen" med tillhörande handledning riktar sig till 6-årsgrupper och ger barnen viktig kunskap om, samt känsla och respekt för naturen och vår miljö.
Musik från Wasa Music: "Var rädd om naturen" - barnvisa som tar upp aktsamhet om natur och miljö finns med i "Jag och naturen".

ILKAs allmänna miljöpolicy
Vi på ILKA som så många andra skräms av Klimathotet. Varje dag försvinner 16 arter - växter och djur - från jordklotet. Våra handlingar nu och vårt förhållningssätt till miljön styr hur världen ser ut i framtiden.

Vårt miljöprogram omfattar:
Att aktivt ta hänsyn till vid produktutveckling och produkturval att produkten är så miljövänlig som möjligt.
Miljövänlig emballering och kontorsmaterial som aktivt också återanvänds.
Välja samarbetspartners med miljöprogram.
Trädplantering i Afrika (klimatkompensering).
Välja färdsätt på resa med mindre miljöpåverkan.
Bilpark bestående av klassade miljöfordon. Vi använder bl a fordonsgas.
Uppvärmning genom gas och solpaneler.
Ta del av forskning och rapporter om miljön så att vi snabbt kan lära nya
sätt att förändra vår miljöpåverkan till det bättre.
Företaget gör inte långresor med flyg.
Länkar:
http://data.worldbank.org/indicator utsläpp, världsbanken
http://www.carbonneutralcalculator.com/flightcalculator.aspx

Internt arbete pågår hela tiden för minskad klimatpåverkan. Vi väljer kollektiva transporter för längre resor. Vår personal gör inte långflygningar till t ex Thailand. Nya bilar har låg bränsleförbrukning och fordonsgasdrift. Personalen är noga med livsstil och hälsa och väljer för det mest kravodlade varor. Uppvärmnng av lokaler sker med större inslag av sol - naturgas.

Vi har flyttat tillverkning från Kina till EU för att minska transportvägar.

Miljön står hela tiden i fokus i vårt arbete.

Ett större bokprojekt - JAG böckerna - har lagts ut på nätet där man väljer ut de sidor som man ska arbeta i. Detta innebär en stor inbesparing av papper och energikostnader för att trycka. Man kan välja bland över 1200 sidor. Vi har också handledningar på ca 2000 sidor på nätet där man själv kan göra sina urval.Förlagshuset Wasa/ILKA har gett ut Sveriges största barnboksproduktion på 2000 talet "Vännerna i Kungaskogen går på utflykt" där mycket av berättelsen och sånger handlar om miljöfrågor. Den nya karaktären i boken grodan Gronilla har konstruerat en Multimiljömaskin.

För många år sedan innan debatt om klimatet gav ILKA ut barnviseklassikern "Var rädd om naturen". Klicka på denna länk!


Välkommen till Förlagshuset Wasa/ILKA. 
ILKA
Teater Vänner kungaskogen Laika